VELKOMMEN


Jeg heter Svein Bjørn Oppegaard og har i mange år drevet med lafting

Ønsker du råd/veiledning vedrørende laftede bygg, er jeg din fagmann.

Etter over 20 års erfaring med lafting og laftede produkter, sitter jeg inne med mye kunnskap om produkter i laft.

Jeg kan bistå ved:

  1. Planlegging – herunder kontakter med arkitekter (laft stiller spesielle byggtekniske krav som de fleste arkitekter mangler)
  2. Utvelgelse og råd ved valg av leverandør
  3. Kontroll og oppføling under produksjons- og byggeprosessen
  4. Bistand ved ferdigstillelse og/eller 1. års befaring.

Har du et nytt eller eldre laftebygg du har problemer med, kan jeg bistå og fortrinnsvis komme med konstruktive forslag til løsning(er).

Ta også kontakt hvis du ønsker bistand vedrørende et lafteprodukt. Jeg kan i tillegg bistå med løsninger med tilbygg i bindingsverk til et laftebygg eller tilbygg i laft til et bindingsverk.

Hilsen
Svein B. OppegaardLafteeksperten : organisasjonsnr. 976 913 884
Kopibeskyttet © 2010